Montessoripedagogiikka

Kehittäjä

Montessoripedagogiikka on Maria Montessorin kehittämä kasvatusteoria.

Maria Montessori 1870-1952, montessoripedagogiikka.

Tunnuslause

Montessori-koulujen kansainvälinen tunnuslause on: ”Auta minua tekemään itse.” Eli jokainen yksilö tarvitsee apua oppiakseen, mutta varsinaisesta oppimistapahtumasta jokaisen on selvittävä itse.

Menetelmä

Kaikki tarpeeton apu estää lapsen oppimista. Montessori-menetelmän yksi keskeisimmistä kasvatustavoitteista onkin lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen.

Montessori-menetelmässä on kaksi perustekijää: ympäristö (opetusmateriaalit ja harjoitukset) ja opettaja.

Ympäristö

Opettajan tehtävänä on järjestää ympäristö lapsen tarpeita vastaavaksi. Lapsi on riippuvainen ympäristöstään. Lapsi kehittyy aktiiviseksi ja iloiseksi, jos ympäristö tukee ja rohkaisee hänen tutkivaa käyttäytymistään.

Montessori-ympäristö on suunniteltu lapsen mittojen ja tarpeiden mukaan. Ympäristössä oleva välineistö innostaa lasta hakeutumaan sellaisten tehtävien pariin, joihin hänellä on sillä hetkellä sopiva herkkyys eli vastaanottokyky.

Oppiminen

Oppiminen lähtee aina lapsen kiinnostuksesta. Maria Montessori huomasi, että tietyt asiat ja toiminnot kiinnostavat lapsia tiettyinä aikoina ja kutsui näitä lapsen kehitystä ohjaavia kausia herkkyyskausiksi. Alle kuusivuotiaiden herkkyyskaudet ovat kielellisen kehityksen herkkyyskausi, liikkeen koordinaation herkkyyskausi, järjestyksen, aistien kehittymisen ja sosiaalisen käyttäytymisen herkkyyskausi.

Välineistö

Montessori-välineistö on systemaattisesti järjestetty kokoelma välineitä.

Välineistö on jaoteltu neljään ryhmään: arkipuuhiin liittyvä, aisteja kehittävä, teoreettinen sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyvä välineistö. Puusta tai muovista valmistettujen välineiden väri, mittasuhteet, muoto ja muut ulkoiset ominaisuudet on pyritty laatimaan tiettyjen periaatteiden mukaan.

Useat välineet on muun muassa valmistettu siten, että lapsi pystyy itse korjaamaan virheensä käyttäessään välineitä – tietyt palaset eivät yksinkertaisesti sovi yhteen – ja lapsi saa mahdollisuuden keksiä ratkaisun itse.

Montessoripäiväkoti Kiva Paikka

Kanervatie 4, 87400 Kajaani

montessoripaivakoti
@kivapaikka.fi

Avoinna

Ma–Pe klo 7.00–16.30.

Toimisto/Keittiö

040 752 3539

Vekarat

050 530 2776

Eskarit/Vilkut

044 231 1039

Vekkulit

044 230 9061

Vesselit

044 230 4521

Viikarit

044 230 9035

Veitikat

044 237 1582

Linkki palvelusetelin hakemiseen sähköisesti

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksesta lisätietoa

Yhteydenottolomake